Publicerad 2018-05-24 16:30

Senast uppdaterad 2018-05-30 14:36

Om personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen börjar gälla 25 maj. På malmo.se finns information om hur Malmö stad behandlar personuppgifter.

Precis som andra organisationer hanterar Malmö stad ett stort antal personuppgifter: namn, adresser och födelsedata är några exempel. Här får du veta hur kommunen handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du som medborgare har när det gäller dina personuppgifter.