Publicerad 2018-05-25 10:16

Senast uppdaterad 2018-06-21 13:42

Spara på vårt vatten

Bolmen

Det är värmebölja och det gör att det går åt ovanligt mycket vatten. Nu behöver vi hjälpas åt att använda vattnet smart och spara så mycket som möjligt. VA SYD och Sydvatten går nu ut med en vädjan till alla invånare att spara på vatten så mycket som möjligt.

Många av oss har säkert njutit av de senaste veckornas högtryck, och det ser ut som att det håller i sig ännu ett tag. Det varma vädret innebär att vi använder mycket mer vatten än vanligt. Vi vattnar gräsmattor, fyller pooler, tvättar bilar och tar kanske en extra dusch. Den höga förbrukningen medför att vattenverken får jobba för fullt och ligger nära maxkapacitet.

- Det är viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vattnet för att vara säkra på att vi har vatten i kranen resten av sommaren, säger Joel Olthed, avdelningschef VA SYD.

Varifrån kommer vårt dricksvatten?

För Malmö stad är sjöarna Bolmen och Vombsjön de stora dricksvatten-täkterna. Det kommunägda bolaget Sydvatten producerar det mesta av dricksvattnet till Malmö stad.

Men vattenverken har en begränsad kapacitet för rening och produktion av dricksvatten. För att kunna säkerställa försörjningen behöver vi hjälpas åt att använda vattnet klokt.

Läs mer om dricksvattensituationen

Smarta tips

 • Undvik att vattna gräsmattan.
 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Använd vattensnåla program.
 • Duscha istället för att bada och ta en snabbdusch istället för en lång.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Tvätta bilen i en biltvätt, gärna en som återanvänder tvättvattnet.
 • Fyll bara poolen en gång, håller du vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor kan du bada i samma vatten länge.

Bra att veta

 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Varje person gör i snitt av med 160 liter vatten per dag.

Vad gör Malmö stad?

För att spara på vattnet bevattnas inte nysådda gräsmattor. Det är inte hållbart att vattna dessa, då det går åt så stora mängder vatten. Istället kommer gräsmattor att sås om, exempelvis efter arrangemang som Malmö Garden Show. Detta kommer att innebära att det kommer att bli dammigt på en del platser i staden, men vi måste spara på vattnet. Vi gör ett undantag och det är en nysådd gräsmatta som kommer att bli hårt belastad under Urban Beach.

Vi vattnar dock på platser där det vore slöseri att inte vattna. Vid fina blomsterplanteringar samt nyplanterade träd och buskar kommer vi att fortsätta vattna, eftersom det vore kapitalförstöring annars. Även en del äldre träd kommer att få bevattning för att vi ska kunna behålla dem i stadsbilden.

Fontäner och vattenparker

Vi kommer också att prioritera att hålla vattnet fräscht på platser där barn svalkar sig. Det är viktigt att barn kan svalka sig i hettan.

Idrottsplatser

För att gräsplanerna inte ska bli förstörda och verksamheten ska kunna fortsätta på planerna vattnas dessa (tills dess att Sydvatten eventuellt inför bevattningsförbud). Bevattningen sker som regel sena kvällar och nätter. Det finns dock ett undantag på Stadionområdet där begränsningar i bevattningsanläggningens pumpsystem gör att en plan (plan 7) inte kan vattnas nattetid utan vattnas vid tre tillfällen på dagtid under kortare perioder.

Även tennisplaner måste vattnas för att de inte ska gå sönder och kunna användas. All annan bevattning på Malmö stads idrottsanläggningar upphörde förra veckan med undantag för nyplanteringar.