Publicerad 2018-06-12 11:22

Senast uppdaterad 2018-06-12 14:50

Malmö stad lanserar fritt wifi i Folkets park

Rosen Folkets park

Alla ska kunna delta i det digitala samhället. Även om de flesta idag har tillgång till internet i sina mobiltelefoner, är det många som har liten surfpott och som därför är beroende av att kunna koppla upp sig via trådlösa nätverk. Malmö stad erbjuder nu gratis och säkert wifi i Folkets park som ett steg mot stärkt demokrati och ökad inkludering.

-Det här är ett viktigt steg på vägen mot ett digitalt Malmö. Att bygga ut den digitala infrastrukturen är en förutsättning för att alla ska kunna använda de digitala verktyg och tjänster som kommunen erbjuder. Folkets park är en fortsättning på den här satsningen men även andra öppna platser i Malmö är intressanta framöver, säger Anders Mellberg, kommunikationsdirektör på Malmö stad.

Nätverket heter City of Malmö och går att hitta genom att sätta igång wifi på mobiltelefonen eller datorn när man befinner sig på en plats där det finns tillgängligt. Det har sedan en tid tillbaka funnits på flera platser där kommunen har verksamhet, till exempel på Malmö Live, Hylliebadet, stadsbiblioteket samt på många skolor i staden. Malmö stad har därför kunnat säkerställa att det är tryggt och säkert att använda City of Malmö.

Det digitala Malmö är en gemensam inriktning beslutat av Malmö stads kommunstyrelse och ska ge en inriktning för hur staden på ett strukturerat sätt ska förhålla sig till digitaliseringens möjligheter. Programmet innehåller fyra övergripande mål:


  • Stärkt demokrati och ökad inkludering
  • Mer ändamålsenlig och tillgänglig service
  • Ökat samspel i staden
  • Ökad verkan i samhällsservicen

Läs programmet Det digitala Malmö i sin helhet här.