Publicerad 2018-06-25 17:14

Senast uppdaterad 2018-07-30 13:59

Matrester kan sprida svinpest

Skylt med illustration om svinpest

Det finns en risk att grissjukdomen afrikansk svinpest sprids i Sverige. Risken uppkommer när resenärer rör sig mellan Sverige och de länder som har smittan.

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan, via mat.

Smittan finns i Sveriges närområde, till exempel bland vildsvin i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. En vanlig skinksmörgås som tas med hem till Sverige kan innebära dramatiska konsekvenser för svensk grisnäring.

Charkvaror med griskött som inte upphettats tillräckligt under tillverkningen kan bära på virus och sprida den svåra grissjukdomen. Jordbruksverket uppmanar nu till resenärer och andra att inte ta med matvaror gjorda av griskött till Sverige från länder där svinpest förekommer.

I Malmö kommun kommer en särskild informationsinsats att göras vid en rastplats.

- Som en försiktighetsåtgärd kommer Malmö stad att sätta upp informationsskyltar vid den första rastplatsen, Skånegården som ligger utmed Yttre ringvägen i närheten av Öresundsbron för att uppmärksamma de resenärer som kommer in i landet via bron, säger Andreas Schmidt, ekolog på gatukontoret, Malmö stad.