Publicerad 2018-06-19 11:00

Senast uppdaterad 2018-07-30 14:36

Fastighets- och gatukontoret ny förvaltning i Malmö stad 

Ny förvaltning fastighets- och gatukontoret

Den 29 mars 2017 beslutade kommunstyrelsen att fastighetskontoret och gatukontoret ska bli en förvaltning. Idag den 1 juli 2018 har den nya förvaltningen bildats och det nya namnet är fastighets- och gatukontoret.

Varför bildas den nya förvaltningen?

För att klara stadens utmaningar ska vi bli en stark, effektiv och tydlig organisation med helhetsperspektiv. Staden har komplexa utmaningar som kräver nya sätt att arbeta. Tekniska nämndens verksamheter är strategiskt viktiga för att lösa dessa och för att skapa en stad som är trygg och attraktiv och som ligger i framkant.