Publicerad 2018-08-21 14:23

Senast uppdaterad 2018-08-23 14:31

Eldningsförbudet är hävt

Eld

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att upphäva det generella eldningsförbudet på länsnivå. Malmö stad väljer att följa Länsstyrelsens rekommendation vilket innebär att det idag från kl. 16.00 är det tillåtet att grilla som vanligt. 

- Nu går vi in i ett normalläge där varje kommun fattar beslut om eventuella eldningsförbud. Risknivåerna varierar lokalt och det är viktigt att följa beslutet i den kommun man bor i eller besöker, säger länsöverdirektör Ola Melin.

- Vi gör samma bedömning som Länsstyrelsen. Brandrisken i Malmö bedöms vara så låg att vi häver eldningsförbudet som har legat sedan 25 juli. Men som alltid är det den som hanterar eld som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt, Per-Erik Ebbeståhl, trygghets och säkerhetsdirektör, Malmö stad.
 
Dock vill Länsstyrelsen och Malmö stad uppmana till att all eldning och grillning ska ske med stor försiktighet och på säkrast möjliga vis.
 
Tänk på följande:
• Grillen är upphöjd från marken. Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder.
• Grilla på säkert avstånd från brännbart material, såsom exempelvis byggnad och skog.
• Brandsläckningsutrustning finns på plats.
 
Bakgrund
Den 25 juli infördes totalt eldningsförbud i Skåne på grund av brandrisk. Sedan den 13 augusti är det tillåtet att grilla på egen tomt men från den 21 augusti är hela eldningsförbudet upphävt.