Publicerad 2018-08-21 15:13

Senast uppdaterad 2018-08-28 14:28

Öresundsmetro ett steg närmare verklighet

Illustration över öresundsmetron

Öresundsmetron mellan Köpenhamn och Malmö tar nu nästa viktiga steg mot att bli verklighet. Den 20 augusti hade Öresundsmetro Executive, som bildades vid konferensen Fehmarn bält days före sommaren, sitt första möte.

Samtidigt som den fasta förbindelsen mellan Danmark och Tyskland tar form måste planerna för en ny fast anslutning mellan Malmö och Köpenhamn förberedas. Så stärks Nordens ledande jobbregion.

Med Fehmarn Bält-förbindelsen kortas restiden mellan Köpenhamn och Hamburg till 2,5 timmar. Rörligheten inom den nya regionen kommer att öka, med Malmö-Köpenhamn som en viktig knutpunkt.

Öresundsmetro Executive är ett danskt-svenskt forum mellan företrädare från näringslivet, akademin och projektets parter. Syftet är att höja kvalitén i det fortsatta arbetet med att förverkliga den nya metrolinjen och få nödvändig kunskap om hur enskilda verksamheter och de båda länderna drar störst fördelar av Öresundsmetrons effekter.

En Öresundsmetro stärker regionens internationella konkurrenskraft, visar studier. Med ett hållbart resande och korta restider skulle fler arbetstillfällen och investeringar skapas i båda länderna. 

– Det var ett stort engagemang på mötet och frågor där metron kan spela en roll handlade bland annat om kompetensförsörjning, regionens konkurrenskraft och utvecklingspotential i Skandinavien och på den internationella arenan, liksom möjligheter för forskning- och
utbildningssamarbete. Nu har vi i projektet fått goda inspel från näringsliv, akademi och fackföreningar som vi kan fördjupa i projektets fortsatta utveckling, säger Maria Bredin, projektledare, Malmö stad.

Ordförande för Öresundsmetro Executive Jørn Neergaard Larsen, som tidigare varit arbetsmarknadsminister i Danmark (2015-2016) och vd for Dansk Arbejdsgiverforening (1996-2015) säger att han är glad över sammansättningen av rådet som består av både personer från näringslivet, fackföreningar och akademin.

– Det er en spændende opgave, jeg har fået af borgmester Katrin Stjernfeldt Jammeh og overborgmester Frank Jensen. Jeg ser frem til at stå i spidsen for Øresundsmetro Executive og er glad for, at så centrale aktører fra erhvervslivet, fagbevægelsen og universiteterne har sagt ja til at deltage, säger Jørn Neergaard Larsen.