Publicerad 2018-08-20 11:50

Senast uppdaterad 2018-08-23 08:58

Polisen mäter tryggheten i Malmö

För att få större kunskap om vad Malmöborna har för uppfattning om tryggheten genomför polisen årligen en trygghetsmätning. Resultatet är en viktig del i planeringen av polisens och Malmö stads trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

- Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i region Syd.

- För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

Trygghet och säkerhet högt prioriterat

Resultatet från mätningen kommer att spridas till Malmö stads politiker och tjänstemän samt till massmedia.

– Trygghet och säkerhet har hög prioritet i Malmö. Vi i Malmö stad har ett väl fungerande samarbete med polisen i det brottsförebyggande arbetet. Trygghetsmätningen är ett viktigt verktyg i vårt gemensamma utvecklingsarbete i Malmö, säger Jonas Hult, chef för stadskontorets enheten för trygghet och säkerhet på Malmö stad.

Viktigt att många svarar!

- Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson.

Vem får delta i undersökningen?

Varje kommun är indelad i olika områden. I varje område är det ett slumpvis urval på 300 personer från folkbokföringen i åldersgruppen 16-85 år som tillfrågas att delta i undersökningen.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag.  Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Undersökningen pågår mellan den 20 augusti och 9 oktober.

Tidigare mätningar

Polisens trygghetsmätning har genomförts sedan slutet av 1990-talet och är ett sätt för polisen att lyssna på vad medborgarna uppfattar som problem i sina bostadsområden, för att på så sätt kunna prioritera sina insatser för att minska utsattheten för brott och öka tryggheten.

Polisens trygghetsmätning 2017

Läs mer

Malmö stads samarbete med polisen