Publicerad 2018-08-29 18:44

Senast uppdaterad 2018-08-30 09:48

Lång handläggningstid för nyinflyttade skolbarn i Malmö

Torsdagen den 16 augusti var det skolstart för rekordmånga elever, drygt 31 500, i Malmös grundskolor. Dessvärre kunde 117 elever inte börja skolan denna dag då de inte hade fått någon skolplacering. Händelsen har också uppmärksammats av tidningen Sydsvenskan.

Det är alltid en viss handläggningstid när det gäller skolplacering men inför den här terminen har handläggningstiderna varit längre än vanligt.

– Det beror på att vi har rekordmånga nyinflyttade elever som har kommit till Malmö veckorna innan skolstart samt att vår externa IT-leverantör inte har levererat det underlag som behövs för att göra placeringarna, trots flera påtryckningar från vår sida, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

Skolplaceringsenheten har i veckan jobbat hårt för att lösa problemet och under onsdagen kommer samtliga elever att få en plats på någon av stadens skolor.

– Det är så klart väldigt olyckligt att våra elever och deras vårdnadshavare har fått vänta längre än vanligt och detta beklagar vi verkligen men det var tyvärr inget vi hade kunnat förutse. Vi ökar nu bemanningen på skolplaceringsenheten så att fler kan ta emot vårdnadshavarnas frågor och korta ner handläggningstiderna, säger Anders Malmquist.

  • Från och med läsåret 2018/2019 är det den centrala skolplaceringsenheten som har delegation på att besluta om skolplaceringar och skolskjuts.
  • Mellan den första januari och den sista juli har Malmös grundskolor tagit emot 1709 nya elever.
  • En prognos för hela året visar att antalet elever totalt skulle öka med 1582 elever vilket passerades redan i juni månad.