Publicerad 2018-09-04 14:13

Senast uppdaterad 2018-09-20 16:42

Malmö stad satsar på digital välfärd

Malmö Tech Team + teamledare

Här är några som vill göra Malmö digitalt: Anna Werntoft, Charlotta Algeria Ursing, Måns Adler, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Hampus Jakobsson, Maria Stellinger Ernblad. Foto: Karolina Mecklint

Malmö stad bildar Malmö Tech Team – ett team entreprenörer från Malmös näringsliv som får i uppdrag att öka takten på Malmö stads digitaliseringsarbete och leverera digitala lösningar på de välfärdsutmaningar Malmö stad och malmöborna står inför.

I Malmö Tech Team förenas den privata sektorn med den offentliga. På The Ground i Malmö den 3 september presenterades teamledaren och styrgruppen för Malmö Tech Team av Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Entreprenören och grundaren för teknikbolaget Bambuser, Måns Adler, leder utvecklingsarbetet:

– Jag känner mig hedrad. Det kommer att bli spännande att se hur digitala lösningar kan anpassas och effektiviseras till de olika verksamheterna i staden. Målet är att skapa mer tid för det som är viktigt för välfärden, säger Måns Adler.

Malmö stads digitaliseringschef, Maria Stellinger Ernblad, berättar att Malmö stads digitaliseringsprogram Det digitala Malmö gäller för hela staden. Det finns ett stort intresse för arbetet med digitalisering och vissa är redan långt framme. Det digitala Malmö handlar om hur Malmö stad bättre kan möta medborgarna digitalt, men även hur vi tillsammans med näringslivet kan effektivisera administrativa processer inom välfärdsområdet. Malmö Tech Team tar nästa steg.

– Malmö har ett väldigt närvarande näringsliv som vill stötta digitaliseringsarbetet. Vi vill använda den kraften och viljan till att tänka nytt och annorlunda.

Näringslivet har mångårig erfarenhet av digital utveckling som det offentliga kan använda inom sitt verksamhetsområde.

– Vi jobbar dagligen med att hjälpa verksamheter med digitalisering. Det är det roligaste man kan göra, att hitta olika sätt att jobba med processer och leverera bättre lösningar till kunderna. För att kunna utveckla offentliga verksamheter måste det ske tillsammans med privata verksamheter, men även tillsammans med skolor och högskolor, säger Anna Werntoft, vd på Stratiteq och medlem i Malmö Tech Teams styrgrupp.

Malmö Tech Teams arbete kommer att pågå fram till och med verksamhetsåret 2019.

Läs mer om Malmös digitaliseringsarbete: malmo.se/digitala