Publicerad 2018-09-25 08:26

Senast uppdaterad 2018-09-25 09:51

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 27 september direktsänds på malmo.se. Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.

Sammanträdet börjar klockan 13.00 och bland ärendena hittar vi:

  • Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
  • Uppdrag budget 2017: utredning om hur arbetsmarknadsanknytningen kan stärkas för personer med funktionsnedsättningar
  • Motion av Ewa Bertz (L) om att ta bort bygglovskravet för solenergianläggningar