Publicerad 2018-09-26 15:49

Senast uppdaterad 2018-10-01 14:46

​De får Malmö pedagogpris 2018

Tre mottagare av Malmö pedagogpris 2018

Från vänster: Marie-Louise Lindblad, Anders Rubin (S), Zerena Toroczkay och Desirée Dahlgren. Foto: © Malmö stad / Camilo Pozo

Totalt 166 nomineringar fördelat på 120 pedagoger och arbets- eller ämneslag kom in när Malmö pedagogpris delas ut för första gången. Tre uppskattade pedagoger fick ta emot ett diplom och 5 000 kronor vardera vid prisutdelningen på S:t Petri skola den 26 september.

Syftet med Malmö pedagogpris är att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör för barns, ungas och studerandes lärande, uppmärksamma och inspirera till pedagogisk utveckling och att lyfta och sprida goda exempel och förebilder.

Pristagare 2018

Priset ges till en pedagog, ett arbetslag och/eller ämneslag i respektive förvaltning som uppvisat särskild förmåga att skapa förutsättningar för lärande och bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund.

De som tilldelas Malmö pedagogpris 2018 är:

Marie-Louise Lindblad, Segeparks förskola, förskoleförvaltningen..

Desirée Dahlgren, Geijerskolan, grundskoleförvaltningen.

Zerena Toroczkay på Komvux Malmö, Universitetsholmen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Läs motiveringarna på malmo.se/pedagogpris

Diplom och prispengar

Pristagarna får 5 000 kronor vardera. Priset är kopplat till deras fortsatta yrkesutövande och kan användas till fortbildning eller en studieresa för att stimulera till fortsatt framgångsrik pedagogisk utveckling.

Prisutdelningen ägde rum onsdagen den 26 september 2018 i S:t Petri skola. Anders Rubin (S), kommunalråd med ansvar för skola och utbildning, delade ut priserna.