Publicerad 2018-10-01 12:47

Senast uppdaterad 2018-10-08 11:20

Nu mäter vi tryggheten i ditt område

Under hösten 2018 genomför Malmö stad en trygghetsundersökning i samarbete med Malmöpolisen och Malmö universitet. Är du en av dem som är utvalda att delta?

Malmö områdesundersökning genomförs för att få kunskap om hur du som Malmöbo upplever ditt bostadsområde. Fokus i undersökningen är din upplevelse av trygghet, men den innehåller även frågor om hur du upplever ditt område mer generellt. Vad fungerar bra i området och vilka problem finns där?

Utskick under hösten 2018

I början av oktober görs första utskicket till 600 slumpmässigt utvalda Malmöbor i åldrarna 18 till 85 år. Du som får undersökningen har möjlighet att lämna dina åsikter och svar på webben. Om du inte vill svara digitalt så kan du lämna dina svar på en pappersenkät som skickas hem till dig lite längre fram.

Så används dina svar

Resultatet från undersökningen utgör ett viktigt underlag för Malmö stad och polisens arbete för att öka tryggheten i Malmö. Det används dels i kommunens och polisens strategiska och praktiska arbete, och dels i forskning som syftar till att öka kunskapen om skillnader mellan olika områden i staden och vad som påverkar trygghetsutvecklingen.

Två trygghetsmätningar i höst

Under hösten genomför polisen också en egen årlig trygghetsmätning. Även den ligger till grund för polisens och Malmö stads trygghetsarbete. Sannolikheten är väldigt liten att samma personer slumpmässigt väljs ut att delta i båda undersökningarna.

Läs mer om MOMS