Publicerad 2018-10-15 17:30

Senast uppdaterad 2018-11-14 11:32

Så ser Malmös nya styre ut

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) blir ordförande i kommunstyrelsen de närmaste fyra åren. Ordförande i kommunfullmäktige blir Carina Nilsson (S) och sex av sju kommunalråd är tillsatta. Det står klart efter kommunfullmäktiges sammanträde 15 oktober.

Till förste vice ordförande i kommunstyrelsen utsåg kommunfullmäktige Andreas Schönström (S). Andre vice ordförande i kommunstyrelsen blir Torbjörn Tegnhammar (M).

Vid sammanträdet utsågs också Carina Nilsson (S) till kommunfullmäktiges ordförande. Förste vice ordförande blir Björn Gudmundsson (S) medan andre vice ordförande blir Anja Sonesson (M).

Sju kommunalråd med beredningsansvar

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att antalet kommunalråd med beredningsansvar ska vara sju och att dessa är:

  • Finans: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
  • Arbetsmarknad och socialtjänst: Sedat Arif (S)
  • Skola och utbildning: Anders Rubin (S)
  • Hälsa, vård och omsorg: Rose-Marie Carlsson (S)
  • Teknik och service: Andreas Schönström (S)
  • Stadsbyggnad och miljö: vakant
  • Kultur, fritid och demokrati: Frida Trollmyr (S)

När det gäller den vakanta kommunalrådsposten kommer (S) att göra en nominering till denna. Därefter fattar kommunfullmäktige beslut i ärendet.

Fyra kommunalrådsposter utan beredningsansvar

Till kommunalråd utan beredningsansvar valde kommunfullmäktige Torbjörn Tegnhammar (M), Roko Kursar (L), Magnus Olsson (SD) samt Emma-Lina Johansson och Anders Andersson (V) (de två sistnämnda delar på kommunalrådsposten – 50 procent var).