Publicerad 2018-11-12 17:13

Senast uppdaterad 2019-04-05 15:15

Fortsatt hög oro men fler känner sig trygga

Från vänster: Erik Jansåker, chef lokalpolisområde Malmö söder, Anna von Reis, chef arbetsmarknad- och socialförvaltningen, Stefan Sintéus, chef polisområde Malmö, Andy Roberts, chef lokalpolisområde Malmö norr.

Resultatet av årets omgång av polisens trygghetsmätning visar att även om otryggheten är fortsatt hög, så känner fler Malmöbor sig trygga och de flesta har under det senaste året inte utsatts för någon typ av brott.

Polisens trygghetsmätning 2018, sammanfattning (pdf, 756.3 kB)

75,4 procent av respondenterna uppger att de inte utsatts för någon typ av brott de senaste 12 månaderna, vilket är den lägsta nivån på 20 år i Malmö.

-  Det går på rätt håll i Malmö. Det är problematiskt att otryggheten fortsätter att vara så hög, men i årets mätning ser vi att fler faktisk känner sig trygga. Vi ser också att brottsligheten går ner, även om vi brottas med problem gällande det dödliga våldet. Det som också är viktigt för oss är att förtroendet för polisen ökar, säger Stefan Sintéus polisområdeschef i Malmö.

Fler känner sig trygga utomhus

Trygghetsmätningen visar att en något högre andel uppger att de känner sig trygga ute ensam sen kväll, och något färre uppger att de känner sig otrygga. Färre Malmöbor uppger att de är oroliga för att bli överfallna eller misshandlade i sitt område. Likaså minskar andelen som uppger att de avstått från någon typ av aktivitet på grund av otrygghet jämfört med 2017.

Fler tycker att polisen bryr sig om problemen

Man kan också se att allt fler tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen, där 52 procent av årets respondenter tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen jämfört med 46 procent 2016 och 50 procent 2017.

-  Vi arbetar på flera områden tillsammans med polisen när det gäller trygghetsfrågor. Bland annat genom det förbyggande arbetet i CTC - Communities that Care, som går ut på att skapa goda och trygga uppväxtvillkor för barn och unga, och det samarbete som sker inom ramen för medborgarlöftena, säger Anna von Reis, avdelningschef på arbetsmarknad- och socialförvaltningen.

Ökad oro i vissa områden

I de flesta delarna av Malmö minskar oron för att utsättas för brott och bli överfallen eller misshandlad i sitt område, men i Oxie har oron för att bli överfallen och misshandlad ökat betydligt. Även oron för att utsättas för inbrott i bostaden har ökat påtagligt i Oxie. Här har också andelen som tycker att polisen inte bryr sig om de lokala problemen ökat något.

Läs mer om trygghetsarbetet i Oxie

Även området runt Möllevångstorget ser en tendens med ökad oro. Allt fler känner sig otrygga att vara ute ensam sent om kvällen och upplever problem i området kopplade till narkotika.

I Rosengård och Fosie uppger endast var tredje respondent att de känner sig trygga ute ensam sen kväll. Det är också i Fosie som flest respondenter uppger att de avstått från någon typ av aktivitet på grund av otrygghet.

Nedskräpning fortfarande ett problem

Nedskräpning upplevs fortsatt som ett problem för många Malmöbor. 17 procent uppger att det är ett stort problem och 31 procent att det är ett litet problem.

Om polisens trygghetsmätning

Polisens trygghetsmätning genomförs årligen och ger en indikation kring hur problemutvecklingen ser ut över tid. Mätningen är ett viktigt underlag för hur polisen och kommunen ska prioritera sitt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete.

Den 20 augusti skickades de första enkäterna ut till 7 080 slumpmässigt utvalda hushåll i alla Malmös stadsdelar. Knappt 53 procent, 3 741 hushåll, svarade. Resultatet, som nu har analyserats, presenterades vid en presskonferens den 9 november.

Malmö områdesundersökning - ytterligare en trygghetsmätning i år

Ytterligare en trygghetsmätning genomförs i Malmö under hösten och vintern. Malmö områdesundersökning (MOMS) är en undersökning som Malmö stad genomför tillsammans med Malmö universitet och polisområde Malmö och genomförs vart tredje år. Sannolikheten är liten att samma personer slumpmässigt väljs ut att delta i båda undersökningarna.

Läs mer