Publicerad 2018-11-11 20:32

Senast uppdaterad 2018-11-19 11:53

Kartläggning av parkeringsförmåner

Skatteverket har granskat Malmö stads hantering av parkeringsförmåner för 2016. Malmö stad har lämnat in synpunkter på utredningen genom egen kartläggning av stadens parkeringsförmåner. Skatteverket godtar synpunkterna och kommer att besluta i enlighet med inlämnade uppgifter.

Malmö stad har i sin kartläggning identifierat och marknadsvärderat samtliga parkeringsplatser som man tillhandahåller till anställda och tittat på det faktiska nyttjandet av parkeringsplatserna. Detta har inte Skatteverket tittat på, utan har i sin granskning utgått från en schablonberäkning.

Eftersom parkeringsförmånerna för 2016 inte hanterats skattemässigt korrekt, har Malmö stad även korrigerat oredovisade parkeringsförmåner för 2017 och 2018.

Malmö stad har enligt Skatteverket inte följt marknadsvärdet för de berörda åren och kommer därför att betala arbetsgivaravgifter och skattetillägg till Skatteverket.

- Genom stadens kartläggning har vi gjort en noggrann kontroll av
parkeringsförmånerna, för att säkerställa en korrekt hantering av
eventuell förmånsbeskattning från och med den 1 januari 2019.
Hanteringen av de p-platser som inte har värderats till marknadsvärdet
kommer att ses över. Priset på parkeringsavgiften kommer att motsvara
marknadsvärdet från 2019, säger Jan-Åke Troedsson, ekonomidirektör
Malmö stad.

Bakgrund

Skatteverket beslutade under 2017 att genomföra en skatterevision av Malmö stads arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter för 2016, vilket innebar en granskning om förmånsbeskattning av evenemangsbiljetter till MFF stadion/Malmö Arena, måltider på kommunfullmäktiges sammanträden och förvaltningschefernas studieresa till Bilbao, men även stadens hantering av parkeringsförmåner för 2016.

Parkeringsförmånerna är sista etappen i Skatteverkets skatterevision.
Studieresan ledde inte till några förändringar av beskattningen sedan Skatteverket hade tagit del av Malmö stads bedömning.
Skatterevisionen i övriga ovanstående punkter är reglerade.