Publicerad 2018-11-21 09:05

Senast uppdaterad 2018-12-07 13:54

Malmö en av världens mest hållbara evenemangsstäder

Cyklist

Alla platser är unika på sitt eget sätt. Men när det gäller kvalitetskriterier som handlar om hållbarhet går det att jämföra dem på samma villkor. En sådan jämförelse visar att Malmö är en av en av världens starkast lysande stjärnor på hållbarhet.

 

Global Destination Sustainability Index är ett branschinitiativ som skapats för att hjälpa destinationer runt om i världen att driva på utvecklingen för en ansvarsfull mötes- och evenemangsturism. Varje år rankar de världens städer genom att mäta och jämföra städernas hållbarhetsmässiga strategier, riktlinjer och prestanda.

Nu har resultaten presenterats för 2018 och det står klart att Malmö klättar från en nionde placering till en sjätte plats. Och det handlar alltså om en lista över väldens allra mest hållbara mötes & evenemangsstäder.

– Det är härligt att Malmös hållbara satsningar ger resultat. Vi vet dessutom att Malmös profilering på hållbarhet lönar sig. Den hjälper till att dra fler möten och evenemang till staden, säger Camilla Ekberg, projektledare på Malmö Turism på stadskontoret.

Malmö Turism har en del i det goda resultatet, men det är många faktorer som vägs in när rankingen görs. GDS tittar både på destinationers miljömässiga och sociala prestationer. Det kan exempelvis handla om hur stor andel av stadens elanvändning som kommer från förnybara källor, eller hur tillgängliga stadens offentliga platser är. De tittar också på hur hållbarhetsarbetet bland aktörerna i stadens besöksnäring ser ut. Exempelvis hur stor andel av hotellen som har en hållbarhetscertifiering eller på andra vis arbetar hållbart.

Slutligen tittar GDS på turistorganisationens hållbarhetsarbete, i vårt fall Malmö Turism. Att Malmö Turism sedan 2017 är certifierade enligt ISO 20121 har bidragit till den förbättrade platsen i rankinglistan.

– Det är flera delar av städers hållerbarhetsarbete som står i fokus i GDS-rankingen och vi är många aktörer som på olika sätt bidrar till att göra Malmö som destination hållbar. Nu fortsätter vi att driva hållbarhetsfrågorna både inom organisationen och tillsammans med Malmös besöksnäring. För det är just helheten och allas hållbara val som räknas, säger Camilla Ekberg.