Publicerad 2018-11-22 11:24

Senast uppdaterad 2018-11-22 11:30

Ny grön obligation släppt

Malmö stad har gett ut en ny grön obligation med gott resultat. Antalet investerare uppkom till 15 stycken med en sammanlagd summa på 1 miljard kronor.

Gröna byggnader står för ca 75% av investeringarna som ska göras med pengarna men i kölvattnet av Sverigeförhandlingen ökar andelen investeringar inom kategorierna hållbara transporter och energieffektivisering. Den aktuella obligationen kommer att innehålla investeringar som innebär:

  • Nya tågstationer genom en av Malmös största kollektivtrafiksatsningar just nu – Malmöpendeln.
  • Klimatanpassningsåtgärder i parker och skolgårdar som sänks för att kunna samla upp dagvatten vid extrema skyfall.
  • Åtgärder för att förhindra och ta bort föroreningar genom marksanering.
  • Hållbar hantering av vatten/avloppsvatten.
  • Förnybar el via solcellsinstallationer.
  • Miljömässigt hållbar hantering av mark och naturresurser genom bl.a. anläggning av grönområden i existerande och nya stadsområden.

Årlig rapportering

Investeringar som finansieras av Malmö stads gröna obligationer redovisas årligen i en grön effektrapport. Malmö stad arbetar integrerat mellan förvaltningar och bolag med att välja ut stadens grönaste investeringar.

Grön obligationsrapport 2018