Publicerad 2018-11-27 10:13

Senast uppdaterad 2018-11-27 10:22

Malmö stad utreder efter SVT-granskningen om boende med stöd

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser allvarligt på den information som SVT tar upp i sin granskning av boende med stöd. Förvaltningen utreder nu vad som framkommit. Beroende på vad utredningen visar kan förvaltningen komma att behöva vidta åtgärder, när det gäller placerade enskilda individer och utifrån hur det anlitade företaget skött sina uppdrag.

I granskningen läggs fram information om ett enskilt boende med stöd. Under pågående insatser ska det ha förekommit en mängd allvarliga problem, såsom pågående kriminalitet, kopplingar till organiserad brottslighet, drogmissbruk med mera. Vissa av händelserna ligger längre tillbaka i tiden medan andra beskrivs vara i närtid.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen utreder just nu de uppgifter som kommit fram. Det är därför svårt att i nuläget bemöta de enskilda punkterna som SVT lägger fram i sin granskning.

I granskningen framläggs även kritik mot att boendena med stöd inte har varit upphandlade, vilket de borde ha varit med tanke på volymen av insatserna. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har kontakt med Kommunförbundet Skåne i upphandlingsfrågan eftersom behovet finns i flera kommuner. Om kommunförbundet inte kan göra en upphandling kommer förvaltningen att göra en egen.

Presskontakt

Örjan Eskengren
Pressansvarig
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
orjan.eskengren@malmo.se
076-623 69 54