Publicerad 2018-12-04 10:28

Senast uppdaterad 2018-12-04 12:45

Oförändrat läge för skolskjutsar

Den senaste tiden har vi fått många frågor om skolskjutsar som utförs av Ringduve Taxi. I början på november blev två av deras bilar brända och en skottlossning skedde mot kontoret där Ringduve Taxi har sin verksamhet.

Händelserna utreds av Polisen och den bedömning Malmö stad har fått från dem är att det inte är någon fara för eleverna. Polisen hanterar brottsutredningarna kopplade till incidenterna och alla frågor om dessa hänvisar vi dit.

Trygghet och säkerhet viktigt

- Vi ser såklart allvarligt på det som hänt och förstår att en det kan väcka oro. För oss är det viktigt att skolskjutsarna ska utföras på ett tryggt och säkert sätt. Därför har vi regelbundna kontakter med Polisen, i nuläget ser vi ingen anledning till oro, men vi följer naturligtvis utvecklingen noga, säger servicedirektör Carina Tempel.

I nuläget är det Malmö stads bedömning att det inte är aktuellt att göra några förändringar när det gäller skolskjutsen. Däremot är Ringduve Taxi under företagsrekonstruktion och om den inte lyckas har Malmö stad beredskap för att hantera elevernas skolskjuts.

Den senaste tiden har även framkommit viss kritik från en del vårdnadshavare om kvaliteten på skolskjutsarna som företaget utför.
Därför samlar Malmö stad in fakta för att få en helhetsbild av utvecklingen. För många elever är skolskjutsen en förutsättning för att kunna delta i skolans verksamhet, och den ska utföras tryggt och säkert utifrån gällande lagar och regler.

Bakgrund

Ringduve Taxi startades i Skurup och är idag ett av Skånes största taxiföretag som har avtal med Region Skåne och flera andra kommuner om sjukresor och skolskjuts.

Serviceförvaltningen äger avtalet, på uppdrag av skolförvaltningarna. Nuvarande avtal med Malmö stad upphör att gälla i mitten av april 2019.

Polisen hanterar brottsutredningarna kopplade till incidenterna och alla frågor om dessa hänvisar vi dit.