Publicerad 2018-12-18 11:26

Senast uppdaterad 2018-12-18 11:28

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 20 december direktsänds på malmo.se. Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.

Sammanträdet börjar klockan 9.00 och bland ärendena hittar vi:

  • Revidering av budget 2019 med plan för åren 2020-2021
  • Fastställande av nämndsorganisation samt antalet ledamöter och ersättare i nämnderna