Publicerad 2018-12-20 15:19

Senast uppdaterad 2018-12-20 15:21

Samtliga elever från Kilowattskolan har fått ny skolplacering

Den 17 december beslutade Skolinspektionen att återkalla godkännandet för Kilowattskolan i Malmö. Huvudmannen Kilowatt AB får inte driva skolan vidare och beslutet gäller från och med den 7 januari 2019.

När en skola tvingas stänga är elevens hemkommun skyldig att erbjuda utbildning i en kommunal skola. För att säkerställa att alla de runt 40 eleverna har en skolplacering till skolstarten den 9 januari 2019 har grundskoleförvaltningen nu placerat samtliga elever i andra skolor. Besked till vårdnadshavarna om vilken skola deras barn har placerats i gick ut i onsdags.

– Det är naturligtvis en besvärlig situation för alla inblandade när en skola tvingas stänga.

Därför har vi valt att skyndsamt gå ut med nya skolplaceringar för alla skolans elever så att alla vet var de ska vara efter lovet, säger grundskoledirektör Anders Malmquist.


Eleverna har placerats på skolor utifrån sina bostadsadresser i mån av plats.