Publicerad 2018-12-28 16:10

Senast uppdaterad 2018-12-28 16:12

Nytt ramavtal för rekryteringstjänster av exekutiva chefer

Malmö stad har upphandlat ett ramavtal för konsulttjänster för rekrytering av exekutiva chefer (förvaltningschefer). Detta efter att Malmö stad under året har sett över behovet av förvaltningschefsrekryteringar.

Ett ramavtal slöts med fyra leverantörer den 28 november 2018 och gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.
- Nu har vi ett ramavtal med fyra olika leverantörer som vi kan bygga en långsiktig relation med. Eftersom vi just nu har ett rekryteringsbehov av exekutiva chefer är vi glada att vi har avtalet, säger Carina Funeskog.

Konkurrensverket har granskat konsulttjänster för rekrytering

Konkurrensverket har granskat Malmö stad med särskilt fokus på rekrytering av exekutiva chefer. Enligt Konkurrensverket har Malmö stad gjort en otillåten direktupphandling av konsulttjänster för rekrytering av exekutiva chefer (förvaltningschefer), eftersom det sammanlagda värdet för direktupphandlingsgränsen, utan annonsering, överskridits.
- Vi har gjort fel bedömning av hur många förvaltningschefsrekryteringar vi har haft behov av att rekrytera per år. Personalomsättning och behov av ersättningsrekryteringar har med tiden varit högre än förväntat, säger Carina Funeskog.

Ärendet med Konkurrensverket pågår fortfarande. Konkurrensverket har lämnat in en ansökan om upphandlingsskadeavgift till Förvaltningsrätten, som ska besluta om Malmö stad ska betala en upphandlingsskadeavgift på 75.000 kronor.