Publicerad 2019-01-09 17:11

Senast uppdaterad 2019-01-09 19:15

Malmö stad utreder nu orsakerna till IT-störning

Uven

En uppdatering av Malmö stads HR-system gick fel och det ledde till att användarkonton för medarbetare inaktiverades. Problemet är löst sedan kl 12 onsdag den 9 januari och användarkontona är aktiverade.

-Insatserna för att återställa systemen har fungerat. Enligt den information vi har nu, har inga uppgifter läckt i samband med felet. Nu utreder vi händelsen och då tittar vi både på manuella rutiner och de tekniska lösningarna, säger Patrik Kron, IT-chef i Malmö stad.

Uppdateringar i systemmiljöerna är egentligen rutinuppgifter, men den här gången gick något väldigt fel. Konsekvensen blev att alla medarbetares inloggnings-ID avaktiverades. Utan Malmö stad-id går det inte att logga in i våra system. En stor del av kontona var dock redan återställda vid arbetsdagens början, vilket gjorde att långt ifrån alla medarbetare påverkades.

-Det finns ett systematiskt informations- och IT-säkerhetsarbete i staden där vi bland annat fångar upp incidenter för att lära och förbättra inför framtiden. Malmö stad ska ha en robust och säker IT så att liknande incidenter inte kan inträffa, men det kommer alltid att ske oförutsedda händelser. Då är det viktigt att vi är väl förberedda. Både anställda och Malmöbor ska känna sig trygga i våra IT-system och hanteringen av information, säger Patrik Kron.

Kontaktuppgifter:

Patrik Kron, IT-chef: patrik.kron@malmo.se, tel 0733-835 002

Josefin Levander, kommunikatör: Josefin.levander@malmo.se, tel 0709-489 425