Publicerad 2019-01-14 12:42

Senast uppdaterad 2019-01-14 12:45

Anmäl inkomst via vår e-tjänst

Från och med den 1 januari 2019 ska du som nyttjar barnomsorg eller fritidshemsplats anmäla ditt hushålls inkomster digitalt via vår e-tjänst malmo.se/anmälinkomst.

Har du inte bank-id eller är god man kontaktar du debiteringen på debiteringen@malmo.se.