Publicerad 2019-01-23 08:41

Senast uppdaterad 2019-01-23 08:53

Ta chansen att kombinera studierna med jobb

Är du student och sugen på att få relevant arbetslivserfarenhet samtidigt som du studerar? Nu söker vi studentmedarbetare till flera betalda uppdrag inom olika områden i Malmö stad.

Som studentmedarbetare jobbar du ungefär 10-15 timmar i veckan. Längden på uppdragen varierar, men du jobbar maximalt en termin. Vårens uppdrag påbörjas runt mars månad och avslutas senast 31 maj. Ansök senast 6 februari!

Vilka studenter kan ansöka?

För att kunna söka ska du vara student på Malmö universitet eller Lunds universitet och ha läst minst motsvarande 60 högskolepoäng (ett läsår). Du ska fortfarande vara student under uppdragsperioden.

Vilken typ av uppdrag finns det?

Uppdragen handlar om att till exempel göra kartläggningar, enkäter, utvärderingar och analyser inom olika områden som knyter an till exempelvis HR, kommunikation, GIS, samhällsvetenskap, ekonomi, naturvetenskap, sociologi, arkivvetenskap och beteendevetenskap.

Mer information och alla uppdrag hittar du på malmo.se/studentmedarbetare