Publicerad 2019-02-12 12:37

Senast uppdaterad 2019-02-13 16:42

Näringslivets hjältar hyllades för ett mer hållbart Malmö

Scenen på Malmö live under Malmö näringslivsgala

Foto: Asaf Kliger

Näringslivsgalan – Malmö stads största evenemang inom näringslivet har just gått av stapeln. Evenemanget är ett av Malmö stads sätt att lyfta fram företag som skapar jobb och på andra sätt bidrar till en hållbar stad.

Vind i ryggen för många företag i Malmö

Det går bra för näringslivet i Malmö. På 15 år har antalet anställda i Malmö har ökat med 33 % och antalet arbetsställen har ökat med hela 50 %. Ändå ligger Malmö ligger i botten av svenska storstäder med en arbetslöshet på över 13 %, men den siffran minskar. Den stabila trenden är att allt fler kommer i arbete. Efter en liten nedgång år 2009 har antalet förvärvsarbetande Malmöbor ökat och är nu uppe på ”all time high”

–  Med Malmö näringslivsgala vill vi fira att vi har ett starkt och livskraftigt näringsliv i Malmö. Varje dag startas åtta nya företag och på tio år har antalet arbeten i Malmö ökat med 23 %. Stjärnbranscher finns inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Men även inom hotell och restaurang och olika typer av serviceföretag skapas det många nya jobb idag, säger Pehr Andersson, Malmö stads näringslivsdirektör.

Malmö näringslivsgala riktar inte bara ljuset mot de företag som har skapat fler arbetstillfällen. Vissa företag bidrar mer än andra till resan mot en hållbar utveckling i Malmö. Några av dem finns bland årets vinnare.

Och vinnarna är…..

På ett fullsatt Malmö Live utsågs under måndagskvällen vinnarna till 2018 års näringslivspriser.

Malmö stads näringslivspris inom kreativa näringar

Vinnare: Très Bien – Björn Lindén

Motivering: I en tid där varenda dilettant med en datamaskin påstår sig syssla med någon form av “kuratering” är det befriande att se ett företag stå fast vid sina estetiska ideal utan minsta mått av ängslighet. Bekvämt klädd i hela branschens rosa ledartröja (naturligtvis gjord av japanskt tech nylon) fortsätter årets vinnare att vara hela världens mall för modemässig hipphet.

Årets näringslivsrookie

Vinnare: Briar Karim – Tillmobil

Motivering: Med en otrolig drivkraft har vår vinnare kommit långt i en hårt konkurrensutsatt bransch. Han har också hittat ett smart sätt att både göra skillnad i samhället och hitta nya etableringsmöjligheter. Utöver rent affärsmässiga framgångar är han en ovärderlig förebild för ungdomar från sina egna kvarter.

Näringslivspriset inom Life Science

Vinnare: QPharma

Motivering: Med egen utveckling, produktion och försäljning i världsklass har bolaget vuxit till en av de viktigaste aktörerna i Malmö stads Life Science kluster.

Näringslivspridet inom mångfald

Vinnare: Förenade Care Victoria vårdboende

Motivering: Med en stark tro på att mångfald lönar sig i affärsverksamheten gör vår vinnare denna värdegrundlevande. Genom att anställa personer med olika bakgrund och som talar olika språk, erbjuder företaget äldreomsorg utifrån språkbehovet hos sina klienter. Företaget välkomnar nyanlända Malmöbor och erbjuder utbildning och handledning på arbetsplatsen.

Näringslivspriset inom miljö och hållbar utveckling

Vinnare: Los Perros Urban Farming

Motivering: Med händerna i den malmöitiska myllan levererar företaget nyskördade grönsaker till Malmöbor och restauranger. Dessutom på cykel. Detta gör det möjligt att se hela kedjan från jord till bord. Framtidens jordbruk mitt i staden och en av Sveriges största kommersiella stadsodlingar, mer närodlat och säsongsbaserat än så här blir det inte. Vinnaren är dessutom medskapare till ”REKO-ring Malmö”, stadens egen bondemarknad on-line.

Årets Malmöföretag

Vinnare: Telavox

Motivering: Årets vinnare har utmanat jättarna i sin bransch genom att se med nya ögon, anpassat sig till samhällsutvecklingen och sett möjligheter andra inte sett. De har med en familjär stämning skapat en stark kultur och gjort service och relationerna till kunderna till en central del i verksamheten. Med nya idéer har de vuxit på historisk industrimark till att bli en av Malmös största arbetsgivare och representerar verkligen det nya Malmö.

Årets tillväxtentreprenör

Vinnare: Dan Olofsson – Danir

Motivering: Vinnaren i kategorin årets tillväxtentreprenör har med ett engagemang utöver det vanliga byggt upp sin verksamhet och har skapat stora värden, inte bara för sig själv utan även för många andra. Entreprenören är en stjärna på flera olika sätt och brinner lika mycket för affärer som för samhällsfrågor, både lokalt i Malmö, nationellt men även långt utanför landets gränser. Med titeln entreprenör på sitt visitkort har få personer bidragit mer till Malmös näringsliv!

Årets Malmöambassadör

Motivering: Priset Årets Malmöambassadör 2018 går till en person som började med att representera Sverige i världen, men har under året som gått synliggjort att hela världen finns i Malmö.Genom att både ta ton och skapa toner för en positiv samhällsförändring i vårt Malmö, nås miljontals människor av berättelser från vår stad och drömmar synliggörs och blir verkliga.

Årets vinnare sprider ett viktigt budskap om att förändring kräver engagemang från många och tillsammans kan vi göra skillnad för vårt Malmö.

Årets Malmöambassadör är: Steve Angello