Publicerad 2019-02-13 12:09

Senast uppdaterad 2019-02-13 12:45

Arbetet med nyckelfria lås inom hemtjänsten fortsätter enligt planerna

Hemtjänstens satsning på digitala lås har uppmärksammats i både media och i sociala medier. På grund av att operativsystemet Windows Mobile lades ner har projektet försenats. Nu arbetar man vidare med en ny upphandling.

Arbetet med de nyckelfria låsen ingår i en större satsning på mobil hemtjänst som hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen gör. Fokus är användarbarhet, trygghet och säkerhet för såväl brukare som personal.

Det har i en nu uppkommen debatt bland annat påståtts att Malmö stad, innan man köpte låsen, vetat om att Microsoft beslutat att sluta utveckla det mobila operativsystemet. Det stämmer inte.

Leveransen av låsen som i dagsläget inte används gjordes i årsskiftet 2016–2017. Först den 8 oktober 2017 blev det känt att Microsoft inte vidareutvecklar sin plattform.

På grund av detta har införandet av de nyckelfria låsen försenats.

– Det är tråkigt, men det är sådant som kan hända när man samarbetar med stora företag, och ingenting som vi har kunnat påverka, säger Åke Härstedt, chef för enheten för digitalisering och välfärdsteknik i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

– Men nu har vi gått in i en ny upphandling för att fortsätta projektet på bästa sätt. Just nu skriver vi på en ny kravspecifikation och hoppas på att vi har en ny upphandling ute till sommaren, fortsätter Åke Härstedt.

Varför är nyckelfria lås en så viktig satsning?

– De nyckelfria låsen kommer att vara till stor nytta för våra brukare, de vi är till för. Personalen i hemtjänsten kan vara på plats snabbare vid akuta situationer, och de slipper hantering av stora och tunga nyckelringar. Det handlar om både trygghet och säkerhet. Men vi måste försäkra oss om att vi väljer den säkraste och bästa lösningen.

Om allt går enligt planerna så kommer de hemtjänsttagare i Malmö som vill att kunna ha ett nyckelfritt system om 12–18 månader.

– Det tar lite tid att rulla ut ett system med 7 000 lås på ett tryggt och säkert sätt. Men det kommer att bli bra till slut, säger Åke Härstedt.

Gisela Green är förvaltningsdirektör i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

– Det är naturligtvis inte bra att införandet av nyckelfria lås drar ut på tiden. Samtidigt är det av största vikt att vi får en ny lösning där säkerheten i både plattformen och mobiltelefonen är maximal, så att vi kan erbjuda en ökad trygghet för Malmöborna, säger hon.

Detta har hänt

 

2015 bestämdes i politiken att satsa på digitala lås, mobil dokumentation och smarta mobiler inom hemtjänsten.

 

Hösten 2016 startade stadsområdesförvaltningarna och Sociala resursförvaltningen projektet Mobilitet inom vård och omsorg som omfattade nyckelfri hemtjänst och mobil dokumentation. Det resulterade i en pilot som omfattande ca 400 brukare under våren/försommaren 2017.

 

2016 blev det klart med systemleverantör för det digitala låssystemet (lås plus mjukvara). Planering för pilotförsök.

 

Köpte in 1 200 lås från en leverantör som var välkänd på den danska marknaden. Beslut fattades om ett breddinförande.

 

2017 genomförde första pilotförsöken i hemtjänstgrupper, då 400 lås sattes upp. Då kom signaler från Microsoft att deras mobila operativsystem Windows Mobile inte skulle vidare utvecklas.

 

Då beslöt projektet att ta en paus och göra en utredning av all inblandad teknik i hela mobilitetsprojektet, liksom säkerhet och dokumentation.

 

2018 beslutade man att byta operativsystem till Android och undersökte om det var möjligt inom befintligt avtal. Samtidigt ville leverantören lämna över avtalet till sin underleverantör.

 

Efter granskning konstaterades dock att omfattande tilläggsbeställningar blev nödvändiga för att kunna byta till Android och skapa ytterligare säkerhet för användarna. Detta var då inte möjligt inom ramen för lagen om offentlig upphandling.

 

Därför avslutades avtalet med leverantören ny upphandling gällande digitala lås förbereds.

 

Beroende på vilken leverantör som vinner den nya upphandlingen så kan det bli möjligt att återanvända redan köpta lås.