Publicerad 2019-03-25 08:56

Senast uppdaterad 2019-03-26 08:30

Malmö stad ansluter sig till The Shift

Katrin Stjernfeldt Jammeh och Leilani Farha håller i det undertecknade dokumentet för The Shift

Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmös kommunalrådsordförande, och Leilani Farha, FN:s rapportör.

Idag, den 25 mars, undertecknade Katrin Stjernfeldt Jammeh The Shift på rådhuset tillsammans med FN:s rapportör Leilani Farha. The Shift är ett globalt FN-initiativ eller upprop för att bostäder ska ses som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara.

The Shift syftar till ett perspektivskifte när det gäller bostäder. Man menar att bostäder ska vara ekonomiskt tillgängliga för alla och vara en plats där familjer kan leva ett värdigt liv. De tre övergripande syftena med The Shift är att dels att skapa plattformar och nätverk med olika intressenter, dels ändra inriktningen på debatten och peka på kopplingen mellan bostad och välfärd, och dels att få regeringar att engagera sig i frågan.

- Vi bygger inte staden bara från stadshuset, vi gör det tillsammans med aktörerna på bostadsmarknaden i Malmö. Mycket handlar om markpolitik, hur staden planeras och om allmännyttan, samtidigt behöver vi ta krafttag för att skapa en offensiv och jämlik bostadspolitik, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Konkret innebär det att städer som ansluter till The Shift lovar att genomföra insatser för att förverkliga att rätten till bostad blir en mänsklig rättighet enligt FN konventionen. Något man menar måste till om mål 11 i de globala hållbarhets målen ska uppnås. Flera städer i Europa och runt om i världen har redan anslutit sig till uppropet, Malmö är först ut i Norden.

-  Jag är inspirerad av mina möten i Malmö idag. Jag har valt att jobba nära städerna i mitt arbete med The Shift. Mycket sker i städerna, här ser man problem på bostadsmarknaden, men här finns också många som har vilja att förändra. Jag är glad över att FN:s hållbarhetsmål genomsyrar arbetet med bostadsfrågorna i Malmö, sa Leilani Farha vid sitt besök i Malmö.

Vad händer nu?

Malmö stad planerar nu för hur The Shift ska genomföras i Malmö. Redan 2015 skrev Malmö stad under FN:s globala mål, där är The Shift en viktig pusselbit för att uppnå mål nr 11.