Publicerad 2019-03-25 21:22

Senast uppdaterad 2019-05-15 15:40

Malmö stads kontaktcenter

Från den 1 april ersattes Malmö stads växelfunktion med ett kontaktcenter där Malmöborna kan få svar på sina frågor via telefon, mejl, webb, eller via Messenger på Malmö stads Facebooksida.

Många Malmöbor upplever att det svårt att veta var de ska vända sig när de vill komma i kontakt med kommunens verksamheter och förvaltningar. Därför har kommunfullmäktige beslutat om att inrätta ett kommungemensamt kontaktcenter där Malmöborna kan få hjälp med sina frågor av en kommunvägledare. Tanken med kontaktcentret är att öka tillgängligheten och kvalitén på informationen och ge likvärdig service till alla.

Från och med den 1 april kan Malmöborna komma i kontakt med en kommunvägledare och få hjälp på sina frågor via telefon , mejl, webb och sociala medier. Kontaktcentrets kommunvägledare kommer att kunna svara på enklare frågor och hjälpa till med ansökningar, felanmälningar och överklaganden. Frågor som kräver specialistkompetens skickar kontaktcentret vidare till rätt person. På så sätt får de som arbetar på Malmö stad mer tid till kvalificerade ärenden som kräver mer hjälp eller längre förklaringar.