Publicerad 2019-04-03 16:06

Senast uppdaterad 2019-04-04 11:06

Så gick skolvalet till förskoleklasserna 2019

Illustration: Garbergs Malmö AB

I januari i år genomförde grundskoleförvaltningen i Malmö stad för andra gången skolvalet till förskoleklass. Nu är resultatet av skolvalet klart och placeringsbesked har skickats ut till alla vårdnadshavare.

Totalt bjöds vårdnadshavare till 4600 blivande förskoleklasselever in att göra skolvalet. Av dessa gjorde 3568 ett aktivt val vilket ger en svarsfrekvens på 87 procent.

Skolplaceringarna är nu gjorda och bland de blivande förskoleklasseleverna fick 97 procent en plats på någon av de tre skolor de hade önskat. 84 procent fick den skola de hade önskat i första hand, vilket är bättre än förra året då 83 procent fick sitt förstahandsval.

– Även i år ser vi att en hög andel får ett av sina val i förskoleklass. Det är glädjande då förvaltningen strävar efter att erbjuda så många elever som möjligt en önskad skola, säger Joel Valsten, chef på skolplaceringsenheten vid grundskoleförvaltningen.

13 procent av vårdnadshavarna har inte gjort ett aktivt skolval. De har placerats utifrån relativ närhet till skolor med lediga platser kvar. De som inte är nöjda med sin skolplacering har möjlighet att ansöka om skolbyte fram till den 11 april via e-tjänsten som finns på malmo.se.

Fakta

Rangordning av val förskoleklass

Antal

Andel i procent

Får sitt förstahandsval

3013

84%

Får sitt andrahandsval

327

9%

Får sitt tredjehandsval

124

4%

Får inget av sina val

104

3%