Publicerad 2019-04-09 10:42

Senast uppdaterad 2019-05-17 11:04

Varför sköts svanen?

Söndagen den 7 april sköts en svanhane av skyddsjägare som kommunen anlitat. Detta har det rapporterats om i ett antal olika media, och många Malmöbor (och andra) är upprörda, arga och ledsna. Vad ligger bakom beslutet att skjuta svanen?

Uppdatering 2019-05-17

De skyltar och saker som engagerade Malmöbor satte upp i april rörande svanparet har tagits bort. Skyltarna hade börjat slitas sönder av väder och vind och riskerade att hamna i kanalen.

 

Eftersom händelsen bedöms att komma bli en minnesvärd representant för året 2019 kommer Malmö Museer inom ramarna för sin samtidsdokumentation att samla in kvarvarande föremål från platsen.

Uppdatering 2019-04-15

Enligt uppgifter till Malmö stad lämnade svanhonan boet natten mellan söndag 14 april och måndag 15 april. Om honan inte kommer tillbaka, och det inte råder något tvivel om att äggen är livlösa, kan det bli aktuellt för oss att söka dispens hos Länsstyrelsen för att plocka bort äggen. Just nu vet vi inte var honan befinner sig.

Som privatperson får du inte ta äggen enligt §2 i jaktförordningen - för att ta hand om äggen måste dispens sökas hos Länsstyrelsen.

Det som ligger bakom beslutet om skyddsjakt är att svanhanen varit väldigt aggressiv och orsakat att kanoter i kanalen vält då han gjort utfall. Kanotklubben har en stor barn- och ungdomsverksamhet och risken att ett barn hamnar i vattnet och kanske inte kan ta sig upp gjorde att Malmö stad var tvungna att agera. Svanen har även gjort utfall mot folk på land.

Flytt av fågeln (och hans svanhona) bedömdes inte som en bra åtgärd, då de troligen skulle tagit sig tillbaka ganska omgående. Svanen höll till i kanalen nedanför polishuset på Exercisgatan. Ett annat alternativ hade varit att stänga av kanalen helt och hållet, men det bedömdes också som orimligt.

Malmö stad ansökte därför hos Länsstyrelsen om dispens för att skjuta svanen, vilket godkändes. Med tanke på att risken att ett barn hamnar i vattnet var detta den sista utvägen.

Svanar lever ofta i livslånga par, men om den ena partnern dör eller försvinner ersätts den snart av en ny partner. Svanhonan är den som ruvar 98% av tiden (det vill säga ligger på äggen). Hon ruvar äggen i 33-37 dagar och går ner mycket i vikt under denna tid, då hon ytterst sällan ger sig iväg för att äta. Hon går ner upp till 30% av sin vikt under tiden hon ruvar.

Malmö stad har regelbunden kontakt med Skånes Ornitologiska förening och de avråder oss från att stödfodra honan nu, då hon ruvar. Denna mat skulle locka till sig änder, vilka skulle kunnat stressa honan onödigt mycket. Däremot kan man tänka sig stödfodring av honan, med korn, när ungarna väl är kläckta. Föreningen avråder dock från att ungarna stödutfodras. Näringen från ägget varar 1-2 veckor, och sen får de den näring som de behöver från kanalen.