Publicerad 2019-04-04 08:42

Senast uppdaterad 2019-04-15 09:22

Redovisning för personalåret 2018

Malmö stads personalredovisning 2018 visar bland annat att personalomsättningen har minskat jämfört med 2017 och att både andelen tillsvidareanställda och heltidsanställda medarbetare har ökat.

Personalredovisningen ger en övergripande bild av det gångna personalåret, och är ett verktyg för att identifiera såväl styrkor som utvecklingsbehov.

– Personalredovisningen är en viktig uppföljning där vi som organisation kan följa hur vi lever upp till vår ambitionsnivå att vara en arbetsgivare med bra anställningsvillkor, god arbetsmiljö och hög kompetens, säger Liselott Nilsson, HR-direktör Malmö stad.

Tillsvidareanställning och heltid som norm

I Malmö stads personalpolitiska mål står det bland annat uttryckt att tillsvidareanställning och heltid ska vara norm. Tillsammans med en rad andra övergripande personalområden är de två av nyckeltalen som följs upp.

Av samtliga månadsavlönade medarbetare under 2018 var 22 882 tillsvidareanställda. Det motsvarar nästan 89 procent. Jämfört med 2017 så ökade antalet tillsvidareanställda med närmare 3 procentenheter.

Även andelen heltidsanställda har ökat. I december 2018 var närmare 86 procent av alla Malmö stads medarbetare anställda på heltid. En ökning med nästan 1 procentenhet jämfört med 2017.

Ta del av personalredovisningen 2018

malmo.se/personalredovisning presenteras fler områden och nyckeltal kopplade till Malmö stads medarbetare i en film. Där finns också personalredovisningen att ta del av i sin helhet.