Publicerad 2019-04-17 08:03

Senast uppdaterad 2019-04-17 11:28

Larm till larmcentral fungerar igen

NY INFORMATION 8.19: Trygghetslarmen fungerar igen. Felet berodde på att Telenor gjorde en uppdatering klockan 23.00.

Sedan klockan 23.00 den 16 april har det varit problem med trygghetslarm via Malmö stads larmcentral. Signalerna går fram från trygghetslarmet, men kopplas sedan ned. Vilket betyder att larmcentralen inte har fått in eventuella larm från brukare under natten.

För närvarande har 7200 Malmöbor ett trygghetslarm, majoritet har också insatser från hemtjänsten. Enligt rutin gör hemtjänsten nu en extra tillsyn. Till er med larm men ingen hemtjänst kan ringa 040-345087 eller 040-345088. Är det akut ringer man alltid 112. Behöver man inte hjälp men har frågor ring till tillhörande hemtjänstgrupp, vilket alla med larm har.

Larmcentralens egna tekniker har varit på plats sedan klockan 23.30 och fortsatt felsökning pågår via TELIA och Telenor-gm tekniker på plats.