Publicerad 2019-04-25 08:25

Senast uppdaterad 2019-05-16 08:39

Malmö stads kulturstipendier 2019

Rådhuset i Malmö.

Utdelning av kulturstipendierna sker i Rådhuset den 23 maj. Foto: Jacob Härnqvist.

Den 24 april utnämnde kulturnämnden årets kulturstipendiater. Stipendierna ges till 12 Malmöbor som är verksamma inom bland annat konst, design, musik, litteratur och teater. Nytt för i år är att också en kulturutövare tilldelas kulturstipendium till minne av Gunni Johansson.

Utdelning av kulturstipendierna sker traditionsenligt i Rådhuset den 23 maj.

– Med nyfikenhet, kreativitet och engagemang bidrar kulturstipendiaterna till ett rikare kulturliv. Nu får vi ytterligare 13 ambassadörer som befäster Malmös som kulturstad. Kulturstipendierna är ett bra sätt att skapa förutsättningar för stipendiaterna att ta nya kliv i sitt kulturskapande, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad.

I år ansökte 85 personer om stipendium för konstnärlig utveckling och liksom tidigare år dominerar områdena bildkonst och musik bland de sökande. Till stipendiet för värdefulla insatser har det inkommit nomineringar av 22 personer.

– De här stipendiaterna visar på hela bredden av Malmös fantastiska kulturliv. Det ska bli spännande att följa dessa talanger i deras framtida kulturutövande, säger Pernilla Conde Hellman.