Publicerad 2019-04-25 11:37

Senast uppdaterad 2019-04-25 12:53

Så går det för miljömålen i Malmö

Koldioxidutsläpp i Malmö

Årets miljöredovisning visar en förbättring för minskade utsläpp. Fortfarande är dock bara två av Malmö stads 19 delmål gröna. Det krävs en rejäl slutspurt för att kunna nå miljömålen till år 2020.

Miljöredovisningen följer upp hur långt vi har kommit i arbetet med Malmös fyra miljömål.

De fyra målen innehåller 19 delområden, varav bara två stycken är gröna och sannolikt kommer att uppfyllas till 2020. Ett delmål som ansågs osannolikt att nå förra året, minskade utsläpp, har till i år blivit gult och anses därmed möjligt att kunna uppnå. Målet lyder att utsläppen av växthusgaser i Malmö ska minska med minst 40 procent räknat från år 1990.

Fyra av Miljöredovisningens delmål är röda, det vill säga att det är osannolikt att vi når dem i tid. Resterande 13 delområden är gula och möjliga att uppnå.

- Det är inte omöjligt för oss att nå målen men det kräver att vi måste göra mer på nästan alla områden och bli bättre på att samarbeta över hela organisationen. Alla stadens nämnder och styrelser har ett stort gemensamt ansvar för att fullfölja åtgärderna som hör till miljöprogrammet, säger Rebecka Persson, miljödirektör i Malmö stad.

 

Miljöredovisningens delmål

Malmö stads miljöredovsning 2018 finns att läsa här