Publicerad 2019-04-29 20:57

Senast uppdaterad 2019-05-02 13:55

Elda med försiktighet!

Även om det för närvarande inte råder eldningsförbud i Malmö kommun uppmanar Malmö stad till försiktighet när man gör upp en eld.

Här följer Malmö stads råd och rekommendationer vid grillning:

  • Grillning får inte vid något tillfälle ske direkt på marken.
  • Lämna aldrig en tänd grill eller eld utan bevakning.
  • Ha en hink med vatten så att du kan släcka.
  • Dränk engångsgrillen i mycket vatten efter grillning.
  • Känn efter så att kolen och askan är kall innan du slänger den.
  • Den som tänder elden eller grillen ansvarar för säkerheten.

Några nyttiga länkar:

https://malmo.se/Service/Var-stad-och-var-omgivning/Stadsmiljon/Regler-pa-offentliga-platser/Grilla-pa-offentlig-plats.html

https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Utomhusmiljo/Elda-pa-din-tomt.html

För mer information om eldning:

Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen BRANDRISK Ute som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

På Räddningstjänstens Syds webbsida kan du följa rekommendationer inför grillning: https://rsyd.se/nyheter/2019/Valborg/