Publicerad 2019-05-07 13:59

Senast uppdaterad 2019-05-17 13:50

Skärpt lagstiftning kan ge väntetid i vallokalerna

Nu inleds förtidsröstningen i EU-valet. En ändring i vallagen som stärker vars och ens fria och hemliga val kan innebära en viss väntetid i vallokalerna – både under förtidsröstningen och på valdagen 26 maj.

Både väljare och politiska partier behöver ett stort förtroende för att EU-valet och andra val genomförs på ett bra sätt och att valresultatet är korrekt. En grundläggande förutsättning är att valen är fria och hemliga. Ett led i detta är ett bättre skydd för valhemligheten – att var och en utan insyn för andra kan avlägga sin röst.

Ökat skydd mot insyn – även när man tar valsedlar

I val- och röstningslokaler ska det finnas avskilda platser där väljarna kan rösta utan insyn. Det ska också finnas en plats där valsedlar kan läggas ut: även denna plats ska enligt de nya reglerna vara avskärmad från insyn från andra väljare. De nya reglerna började gälla 1 januari 2019 och används första gången i valet till Europaparlamentet 2019.

Fler röstmottagare på valdagen

De nya reglerna kan innebära en något längre väntetid i vallokalerna. För att underlätta för dig som väljare kommer det att finnas tydliga markeringar i lokalerna. Under valdagen kommer det dessutom att finnas ett utökat antal röstmottagare i de största valdistrikten.