Publicerad 2019-08-09 13:11

Senast uppdaterad 2019-08-27 11:03

Vägarbete på trafikplats Sege

Karta över trafikplats Sege med markeringar som visar det påverkade området.

Blåmarkerad yta visar påverkat område. Klicka på bilden för att förstora den.

Från måndag den 12 augusti till mitten av december kommer framkomligheten på bron över trafikplats Sege att begränsas på grund av ett underhållsarbete.

Ena delen av bron stängs av i etapper och det kommer vara dubbelriktad trafik på en bro i taget. Inledningsvis kan det vara störande med risk för köbildning. Men planera gärna din resa under arbetsperioden.

Trafikpåverkan:

  • Påverkar trafiken på E6/E22 norr om Malmö
  • Stänger av körfält i etapper, dubbelriktad trafik på en bro i taget
  • Sänker hastighet till 50km/tim
  • Förlänger avsvängningskörfält för att avlasta trafikflödet

Att tänka på:

  • Risk för köbildning under den här perioden på grund av färre körfält och nedsänkt hastighet.
  • De första dagarna kan det uppstå en märkbar köbildning och fördröjd restid förbi platsen, särskilt i högtrafik kl 07-09 och 15-17
  • Efter några dagar bedöms trafikeringen ha balanserats, eftersom en del förväntas välja annan resväg eller restid. Då bedöms en mer marginell restidspåverkan uppkomma i högtrafik.
  • Planera din resa och räkna med att det kan ta några extra minuter/lite längre tid att ta sig fram under den här perioden.