Publicerad 2019-09-24 08:16

Senast uppdaterad 2019-09-24 08:24

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 september direktsänds på malmo.se. Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.

Sammanträdet börjar klockan 13.00 och bland ärendena hittar vi:

  • Revidering av taxa för upplåtelser på
    offentlig plats
  • Ny arrangemangsplats 30 – 50.000
    besökare – Slutrapport om ny
    arrangemangsplats
  • Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)