Publicerad 2019-10-04 12:53

Senast uppdaterad 2019-10-08 09:57

Ungdomar utan sysselsättning får vykort hem

Bild på det vykort som KAA-UngMalmö skickar ut.

Ungdomar i Malmö som är mellan 16–19 år och saknar sysselsättning eller gymnasieexamen kommer få ett vykort hem från Malmö stad. Det handlar om cirka 1 500 individer. Syftet är att skapa kontakt och kunna erbjuda insatser.

Kommunerna har ett lagstadgat uppdrag att kontakta ungdomar som är 16–19 år och som inte studerar, har gymnasieexamen eller annan sysselsättning. De ungdomar som tillhör gruppen och är folkbokförda i Malmö får hem ett vykort från KAA-UngMalmö som arbetar med särskilda insatser för ungdomar i kommunen.

Malmö stad erbjuder ungdomarna insatser med mål och syfte att börja/återuppta/slutföra studier på gymnasienivå.

Läs mer om KAA-UngMalmö.