Publicerad 2019-11-07 19:54

Senast uppdaterad 2019-11-07 21:37

Angående händelsen på Dalhemsgatan i Kirseberg

Den 7 november på kvällen inkom ett larm om en stark och stickande lukt i en av Malmö stads lokaler på Dalhemsgatan 5. 15–20 personer har haft andningsbevär varpå de utrymde lokalen. Polisen, Räddningstjänsten och ambulanspersonal kallades till platsen.

Malmö stad agerade omedelbart och öppnade en evakueringslokal i Kirsebergsskolan i förberedande syfte, men den behövde aldrig användas. De som hade andningsbesvär har fått hjälp av sjukvårdspersonal.

Inga ytterligare åtgärder behövdes sättas in.