Publicerad 2019-11-19 08:28

Senast uppdaterad 2019-11-19 08:35

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 20-21 november direktsänds på malmo.se

Sammanträdet börjar klockan 09.00 och bland ärendena hittar vi:

    • Budget 2020 med plan för åren 2021-2022
    • Skrivelse från Va Syd angående inriktningsbeslut om Malmö avloppstunnel

Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.