Publicerad 2019-12-16 10:45

Senast uppdaterad 2019-12-16 10:49

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 december direktsänds på malmo.se

Sammanträdet börjar klockan 13.00 och bland ärendena hittar vi:

  • Modell för fördelning och användande av sporthallar och gymnastikhallar
  • Återrapportering – Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig organisation av stadens drogförebyggande arbete

Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.