Publicerad 2020-01-10 12:58

Senast uppdaterad 2020-01-15 16:35

Längre betaltid och ny fakturalayout med nytt faktureringssystem

Bild på hur den nya fakturan ser ut

Vid årsskiftet inför Malmö stad ett nytt faktureringssystem. Det nya systemet innebär bland annat att Malmöborna får längre tid på sig att betala fakturorna, eftersom betalningsfristen blir 30 dagar.

Andra förändringar är att fakturorna som skickas ut får ett något annorlunda utseende. För de som har mer än en typ av tjänst från staden kan det också innebära att räkningen delas upp på flera fakturor som kommer vid olika tidpunkter i månaden.

Det tidigare faktureringssystem är föråldrat och det nya systemet är mer anpassat för framtidens behov av till exempel digitala lösningar. Det nya systemet innebär fördelar
 för både Malmöborna och Malmö stads medarbetare.

Genom att dela upp fakturorna blir det tydligare för Malmöborna vad fakturan gäller. Samtidigt blir hanteringen inom kommunen både enklare och tydligare.

Fakturorna kommer att delas upp på olika områden och förvaltningar:

  1. Förskola och fritidshem
  2. Vård & omsorg och LSS
  3. Färdtjänst och serviceresor

Frågor och svar: malmo.se/debiteringen