Publicerad 2020-03-12 11:10

Senast uppdaterad 2020-03-19 13:36

Nulägesinformation från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen gällande Covid-19

Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber därför alla besökare att avstå från icke nödvändiga besök på äldreboenden och korttidsboenden.

Äldre tillhör de riskgrupper som är extra utsatta vid smittspridning. Därför pågår ett intensivt arbete i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter för att hindra smittspridning gällande Covid-19/Corona. Vi har en särskild tillsatt expertgrupp sedan ett par veckor tillbaka som arbetar med olika riskbedömningar, handlingsplaner. Vi följer noggrant Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheternas råd och rekommendationer timme för timme.

Det har gått ut information till alla medarbetare om vikten av att skydda alla äldre och om man är sjuk eller har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska man stanna hemma. Alla medarbetare är informerade om att vara extra noggranna med sin handhygien och uppdatera sina kunskaper om basal hygien. Information om städning har uppdaterats.

Folkhälsomyndigheten har sedan den 11 mars angett rekommendationen: ”Anhöriga bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom eller känner sig sjuk. Att undvika onödiga besök skyddar de mest sårbara.”

Den rekommendationen följer förvaltningen. Bland annat finns affischer uppsatta vid entrédörrar på alla boenden och mötesplatser där besökare ombes att undvika icke nödvändiga besök och att tänka på handhygienen. Det har även gått ut instruktioner om att det ska finnas en station på varje boende där man kan ta handsprit och om möjligt tvätta händerna innan besök. Detta för att minska risk för smittspridning hos de äldre som är mer känsliga för infektioner.

För oroliga brukare, patienter eller anhöriga finns en extern samlingssida vad Malmö stad gör: www.malmo.se/corona