Publicerad 2020-04-29 15:25

Senast uppdaterad 2020-04-30 13:38

Studentfirande i mindre skala

Malmö stad håller pressträff

Från vänster: Ledningsstrateg Per-Erik Ebbeståhl, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör Lars Rehnberg och Annelie Larsson förvaltningsdirektör funktionsstödsförvaltningen .

Fortsatta kontroller på restauranger under Valborgshelgen, studentutspring i mindre skala, låg smittspridning och stabil sjukfrånvaro inom funktionsstödsförvaltningens verksamheter. Under torsdagen höll Malmö stad pressträff med anledning av spridningen av covid-19.

Du kan se pressträffen i efterhand här

Det syns en viss ökning i takten av smittspridningen i Malmö, med en ökning från 140 till 170 nya konstaterade fall. Skåne har fortfarande relativt få fall och ligger på plats 18 av 21 svenska regioner.

Men vi får inte andas ut och slappna av. Det blir allt mer tydligt att Coronakrisen är ett maratonlopp vi ska ta oss igenom. Att hålla i och hålla ut är en av de viktigaste åtgärderna inom alla av stadens verksamheter, säger Per-Erik Ebbestål, ledningsstrateg på stadskontoret.

Studentavslutningar kan arrangeras i mindre skala på de kommunala gymnasieskolorna

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har beslutat om dispens att öppna skolorna under examensdagen. Beslutet tas efter att Folkhälsomyndigheten i tisdags presenterade nya rekommendationer som gör det möjligt att genomföra vissa avslutningsceremonier.

Ceremonierna ska arrangeras så att risken för smittspridning minimeras. Studentutspring ska vara begränsade till en klass eller mindre grupp elever och arrangeras på ett sätt så att trängsel undviks. Kontakt med familj eller närstående bör ske utomhus och det totala antalet som närvarar kan behöva begränsas.

Det blir ett annorlunda studentfirande i mindre skala i år. Vi måste alla ta ansvar för att minska smittspridningen. Men genom att öppna skolorna ger vi eleverna möjlighet att avsluta sin skolgång med en examensceremoni. Det finns ett stort och viktigt symbolvärde i det, säger Lars Rehnberg, gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör.

Rektorerna vid Malmö stads kommunala gymnasieskolor har tidigare i dialog med elever arbetat fram förslag på tänkbara studentavslutningar. Med anledning av de nya förutsättningarna kommer dessa förslag nu att omarbetas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har därefter ansvaret för att de olika uppläggen lever upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Låg smittspridning och stabil sjukfrånvaro inom funktionsstödsförvaltningens verksamheter

Funktionsstödsförvaltningen, som ansvarar för verksamheter som riktar sig till personer som omfattas av LSS -lagstiftningen (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och till personer med psykiska funktionsnedsättningar, har en stabil sjukfrånvaro på cirka 12-13 procent. Samtidigt väljer ungefär 50% av brukarna, speciellt de inom daglig verksamhet, att stanna hemma. Beslut har därför tagits att brukaren behåller sin habiliteringsersättning även under den period som man stannar hemma. Fortfarande har endast ett fåtal personer konstaterats smittade och en person har tillfrisknat från covid 19.

Vi försöker vara kreativa och hitta på nya lösningar för att anpassa våra verksamheter. Vi har bland annat max 10 deltagare i grupperna och flera aktiviteter utförs utomhus. Det kan också handla om digitala möten och samtal. Vi informerar även brukarna kring vikten av att stanna hemma vid förkylningssymtom men också vikten av att tvätta händerna regelbundet, säger Annelie Larsson, direktör på funktionsstödsförvaltningen

Fortsatta kontroller på restauranger under Valborg

Vid olika tider på dygnet under Valborgshelgen fortsätter Miljöförvaltningen sitt arbete med kontroller på restauranger med fokus på uteserveringar för att se till så att det inte bildas köer eller uppstår trängsel. Fokus är att följa upp de 15 serveringar som fick anmärkningar vid inspektioner förra helgen, men även andra restauranger och uteserveringar kommer att få besök. Resultatet från helgens inspektioner kommer redovisas på måndag.

Det är viktigt att vi som besökare på restauranger och uteserveringar, men också i affärer och liknande tar vårt ansvar och följer de regler som finns, säger Per-Erik Ebbestål.