Publicerad 2020-05-25 13:58

Senast uppdaterad 2020-05-29 16:28

Malmö Borgarskola söker flyktingberättelser i ny utställning

Malmö Borgarskola

Malmö Borgarskola söker berättelser från krigsslutet 1945. Foto: Chris Munsey

Vid krigsslutet 1945 fungerade Malmö Nya Borgarskola som reservsjukhus för flyktingar. Nu skapar skolan en permanent utställning från den tiden och söker berättelser som kan ingå i utställningen. Personer som själva var med, eller har släktingar som var där uppmanas höra av sig och berätta sina historier.

Utställningen skapas i samarbete med Malmö Museer och Malmö Stadsarkiv,

Skolan söker nu berättelser, men även fotografier och föremål från personer som var med, eller deras släktingar.

Martin Roth, rektor på Malmö Borgarskola:

– Eftersom vi har elever från hela Malmö med omnejd, når vi ut till många med olika bakgrund. Förhoppningen är att kunna ge en lärande upplevelse där vi lyfter fram personers berättelser och livsöden som sedan placeras i en historisk kontext. Vi vill på så vis främja intresset för historia och motverka antisemitism på Borgarskolan.

Idag är Borgarskolan unik i att ha en judisk resurs på skolan, lärarassistenten Peter Vig. Han fungerar som ett extra stöd till lärarna i ämnen som berör judendom, antisemitism och europeisk nutidshistoria ur ett judiskt perspektiv, men också genom informella dagliga samtal med eleverna.

– Det här är en ambitiös och unik satsning av skolan, säger Peter Vig.

Allmänhet, grundskolans äldsta elever samt elever på gymnasiet kommer att kunna ta del av utställningen och även arbeta vidare med tillhörande pedagogiskt material.

Den permanenta utställningen är möjlig tack vare bidrag från Malmö Förskönings- och Planteringsförening samt Olof Palmes minnesfond.

Utställningen skapas och formges av professionell producent och designer.

Fakta

När Sverige, vid krigsslutet för 75 år sedan, tog emot flyktingar från hela Europa skedde det med bland annat de vita bussarna i Greve Folke Bernadottes och Svenska Röda korsets räddningsaktion av koncentrationslägerfångar. De som kom till Malmö hamnade på Malmö museum, Gamla tennishallen och ett antal skolor där bland annat Malmö Borgarskola fungerade som reservsjukhus.