ICLEI World Congress
2021–2022 Malmö

Malmö är stolt värdstad för ICLEI World Congress 2021–2022. En kongress med fokus på hur städer världen över driver utvecklingen mot en hållbar urban framtid. Som värdstad kommer Malmös lokala arbete kring klimat och hållbar stadsutveckling att särskilt vara i fokus.

ICLEI- Local Governments for Sustainability och Malmö stad bjuder gemensamt in ledare för städer och regioner världen över och deras samarbetspartners till ICLEI World Congress 2021–2022. En kongress med flera möjligheter till möten, inspiration och kunskapsutbyte under ett helt år. Virtuellt under 2021 och på plats i Malmö 11–13 maj 2022. Registrering för deltagare öppnar 20 september.

Sessionerna från kongressens öppningsprogram, The Virtual Launch 13–15 april, är inspelade och finns att ta del av via kongressens officiella webbplats.