Malmö stads värdskap

Malmö är stolt värdstad för ICLEI World Congress 2021–2022. Ett värdskap som innebär unika möjligheter att tillsammans med olika aktörer visa upp stadens arbete inom hållbar utveckling och att inspirera andra städer till fortsatt utveckling mot en hållbar urban framtid.

Malmö stad har under flera år bedrivit ett engagerat miljö- och hållbarhetsarbete som också uppmärksammats både nationellt och internationellt genom flera utmärkelser och nomineringar.

Världskongressen har ett uttalat fokus på inspiration, lärande och utbyte och kongressens deltagare kommer särskilt att ges möjlighet att utforska och lära av Malmös bredd av initiativ och arbete för att skapa en ur flera perspektiv hållbar stad.

Malmös klimat- och hållbarhetsarbete i fokus

Som medarrangör och värdstad för ICLEI World Congress 2021–2022 har Malmö stad bland annat i uppdrag att arrangera lokala studiebesök för kongressens deltagare. Det finns ett stort intresse att ta del av och inspireras av Malmö stads innovativa arbete inom hållbar utveckling.

Under det dryga år som ICLEI World Congress 2021–2022 pågår kommer deltagare på olika sätt att ges möjlighet att lära känna staden Malmö. Om resan från industristad till modern kunskapsstad, det lokala arbetet för att uppnå FN's globala mål och stadens arbete för en hållbar stad.

I maj 2022 kommer dessutom kongressdeltagare att erbjudas ett brett utbud av studiebesök för att ytterligare utforska, lära om och inspireras av stadens klimat- och hållbarhetsarbete. Till exempel de internationellt kända pilotprojekten kring Bo01 och Västra hamnen, omvanligen av befintliga områden som Augustenborg, smarta energilösningar i nya områden som Hyllie men också framtida lösningar i nya områden som Sege park.

Malmö stads ambition som värdstad

Värdskapet ska synliggöra Malmö som en stark lokal aktör på den globala arenan – en inspirationskälla och samverkanspart för hållbar urban utveckling. Åtagandet kring värdskapet ska också möjliggöra för Malmö att genom kunskapsutbyten accelerera arbetet med hållbar utveckling i staden. För att innovationstakten och omställningstempot ska öka och nå sin fulla potential krävs samarbete, lokalt såväl som globalt.

Förnyad kraft till hållbarhetsarbetet blir ett viktigt bidrag i den avgörande tid som av FN utnämnts till för Decade of Action – det är nu under 20-talet som vi måste växla upp arbetet för hållbar utveckling.